Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
149 /KH-SGD&ĐT 22/07/2022 Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp về phổ biến pháp luật đợt III năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 với các nội dung sau
Lượt xem: 62
Tải về 0
2617/SYT - HD 06/12/2021 HƯỚNG DẪN: Phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục đào tạo
Lượt xem: 114
Tải về 0
1570/SGD&ĐT-KHTH 07/09/2021 V/v triển khai thực hiện Luật và Nghị định của Chính phủ về công tác phòng công thiên tai
Lượt xem: 121
Tải về 1
1851/UBND-VX 01/09/2021 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG
Lượt xem: 121
Tải về 0
204/QĐ- THPTS2.BT 30/08/2021 Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lượt xem: 117
Tải về 1
204/QĐ- THPTS2.BT 30/08/2021 Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 114
Tải về 0
206/TB-THPTS2.BT 30/08/2021 V/v nhận bằng TNTHPT khóa thi năm 2017- 2018; 2018-2019; 2019-2020
Lượt xem: 124
Tải về 0
16 /CT-UBND 24/08/2021 Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
Lượt xem: 61
Tải về 0
2823/QĐ-UBND 09/08/2021 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 120
Tải về 0
17/HĐ-BCĐ 03/08/2021 Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 121
Tải về 0
12