Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2023- 2028

Toàn cảnh Đại hội

Với tổng số 60 đoàn viên; nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THPT số 2 Bảo Thắng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn chủ tịch

Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực hơn. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Công đoàn các cấp và Chương trình hành động đề ra; các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Đoàn viên Phạm Hải Anh với tham luận: Học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, năng lực nghề nghiệp, có sự chuyển biến rõ nét; giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Đoàn viên Ma Thị Kim Lan – Tham luận: Công đoàn với công tác chăm lo, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn phối hợp với nhà trường duy trì thực hiện cuộc vận động “dân chủ- kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, xây dựng nếp sống văn hoá, phong cách ứng xử của nhà giáo mẫu mực; tạo điều kiện và động viên cán bộ, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện...

Đồng chí Phạm Thị Thùy Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai 

tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đồng chí Phạm Thị Thùy - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai 

phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Việt- Bí thư đảng ủy nhà trường phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Thùy Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai và đồng chí Hoàng Văn Việt- Bí thư đảng ủy nhà trường đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục Lào Cai và lãnh đạo Đảng ủy

chúc mừng BCH CĐ Nhiệm kì 2023- 2028.

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành giáo dục Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh về ĐH:

 

Bài viết: Lan Hồng

    Ảnh: Duy Tân.