Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 664
  • Tất cả: 91,268
Đăng nhập
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo trường

 

Thông tin ban giám hiệu

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

Họ và tên: Hoàng Văn việt

Ngày sinh: 21/ 08/ 1970

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0946037388

Email: hoangviet825@gmail.com

Phụ trách chung; quản lý hoạt động chuyên môn; Quản lý tài chính, nhân sự.

 

Họ và tên: Phạm Thanh Dương

Ngày sinh: 20/ 10/ 1969

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0915668345

Email: duongchk21@gmail.com

Phụ trách thanh kiểm tra nội bộ; Phụ trách công tác tuyên truyền, quản lý bán trú, xây dựng mô hình trường, trường chuẩn quốc gia, công nghệ thông tin.

 

Họ và tên: Phạm Thị Yến

Ngày sinh: 05/ 05/ 1975

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ: Đại học

SĐT: 0914605509

Email: phamyenbt2@gmail.com

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, khảo thí và kiểm định, giáo dục ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp.