Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Số ký hiệu văn bản 204/QĐ- THPTS2.BT
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 204QD_thanh_lap_BCD_PC_dich_CO20210831113146843_Signed_cf93049d4b.pdf