NGHỊ QUYẾT 12/2021/NQ-HĐND VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ CHO HỌC SINH CÁC XÃ KHU VỰC II, KHU VỰC III HOÀN THÀNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Tải về