TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT là một trong các nhiệm vụ quan trọng mà nhà trường đặt ra trong những học vừa qua. Năm học 2018 – 2019 nhà trường tiếp tục đặt ra kế hoạch làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, làm cho học sinh hiểu rõ về năng lực sở trường của bản thân, nhu cầu nghề nghiệp của xã hội, từ đó các em có lựa chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động hiện nay