KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Thực hiện kế hoạch công tác công đoàn của công đoàn cơ sở trường THPT số 2 Bảo Thắng năm học 2020- 2021.

Công đoàn trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cụ thể như sau:

 

         I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

         1. Mục đích.

- Thực hiện hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong nhà trường với chủ đề năm học: "Vì học sinh thân yêu; Xây dựng trường học kỷ cương- văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”.

          - Tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và nâng cao tinh thần đoàn kết. Đồng thời hướng đến chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

        2. Yêu cầu và hình thức thi đấu.

          - Các tổ công đoàn sẽ thống nhất chia làm 4 đội thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp giải Nhất, Nhì, Ba.

          - Thi đấu hết mình, khách quan, trung thực, đoàn kết.

- Luật và hình thức thi đấu: Thi đấu theo luật bóng chuyền hơi hiện hành.

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung, đối tượng.  

- Nội dung: Thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ (Mỗi đội vào sân thi đấu sẽ có 03 nữ và 02 nam).

- Đối tượng tham gia thi đấu: Là cán bộ, đoàn viên công đoàn trường THPT số 2 Bảo Thắng.

- Các đoàn viên công đoàn nam của tổ GDTC- GDQP-AN sẽ được tách làm hạt giống bốc thăm ngẫu nhiên vào các đội).

+ Đội 1: Nhóm Văn- Văn phòng, Xuân và Đ/c Dương (PHT)

+ Đội 2: Tổ Lý- Hóa- Sinh- CN và Đ/c Việt (HT)

+ Đội 3: Tổ Toán- Tin, nhóm Anh Tiếng Anh và Đ/c Hiển (PHT)

+ Đội 4: Tổ Sử- Địa- GDCD và Đ/c Yến (PHT)

2. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: Dự kiến thi đấu trong 02 buổi chiều ngày 11/11 và 12/11/2020

          - Địa điểm: Sân bóng chuyền hơi trường THPT số 2 Bảo Thắng.

3. Giải thưởng- Kinh phí.

          - Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 02 giải Ba

- Kinh phí trao giải và chuẩn bị cơ sở vật chất được trích từ kinh phí hoạt động công đoàn năm 2020.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Thành phần Ban tổ chức.

- Đ/c Đào Thanh Bình               - Chủ tịch công đoàn            - Trưởng ban

- Đ/c Trần Thị Thúy Nga            - PCT công đoàn                    - Phó ban

- Đ/c Phạm T. Hải Anh                - BT ĐTN                              - Ủy viên

- Đ/c Lưu Văn Dũng                    - TTCM                                 - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Trọng Vũ             - PBT đoàn trường               - Ủy viên

- Tổ trọng tài, thư ký: Các công đoàn viên nam nhóm giáo viên GDTC.

2. Phân công nhiệm vụ.

- Đ/c Đào Thanh Bình: Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu giải bóng chuyền hơi.

- Đ/c Trần Thị Thúy Nga: Phụ trách việc chuẩn bị kinh phí cho giải đấu.

- Đ/c Lưu Dũng + Nguyễn Vũ: Chuẩn bị các điều kiện CSVC cho việc tập luyện các buổi chiều cũng như cho giải đấu như ma két, âm thanh, bàn ghế, sân bãi, trọng tài ... (phối hợp với đ/c Nga).

- Đ/c Phạm T. Hải Anh: Phụ trách nước uống, giải thưởng…

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của CĐCS trường THPT số 2 Bảo Thắng./.

 

Nơi nhận:                                                                            

- CĐN (b/c);

- Chi bộ, BGH (b/c);

- Các Tổ CĐ (t/h);

    - Lưu HSCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Thanh Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image