KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  ( 20/11/1982 – 20/11/2020).

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THPT số 2 Bảo Thắng ;

Căn cứ vào kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn trường THPT số 2 Bảo Thắng năm học 2020-2021 ;

BCH đoàn trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng kế hoạch thi đua chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong nhà trường sát với chủ đề năm học "Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học kỷ cương văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất” với mục tiêu của nhà trường là " Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trung thực, trách nhiệm, chủ động trong lao động và học tập".

          - Thúc đẩy phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, xây dựng mô hình trường học “Sạch - Xanh - Đẹp - Văn minh” để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          - Giáo dục truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ người trồng cây”, “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.       

          2. Yêu cầu

          - Phát động thi đua và thực hiện thi đua trên tinh thần đoàn kết, công bằng, dân chủ, công khai, tự nguyện và phối hợp.

          - Tất cả các tập thể lớp tham gia đầy đủ và có kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động của các phong trào do ban thi đua nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên phát động.

          - GVCN các lớp chỉ đạo ban cán sự lớp, tham khảo ý kiến của cha mẹ học sinh và các thành viên trong lớp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Chi đoàn giáo viên:

- Triển khai và tổ chức thi đua dạy tốt giữa các đoàn viên giáo viên thuộc các tổ chuyên môn trong toàn trường.

- Đoàn viên chi đoàn giáo viên tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể khác do nhà trường và đoàn trường tổ chức.

2. Các chi đoàn học sinh:

2.1.  Thi đua

- BCH đoàn trường sẽ tổ chức khen thưởng 02 tập thể xuất sắc trong khối lớp chọn để trao 01 giải nhất, 01 giải nhì ( 06 lớp chọn gồm: 10A7, 10A8, 11A6, 11A7, 12A1, 12A5). Đối với các lớp đại trà sẽ lựa chọn 04 tập thể để trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba ( gồm các lớp còn lại).

Kết quả thi đua được tính cụ thể qua các tiêu chí sau:

+ Tổng số điểm của các Chi đoàn trong 4 tuần học từ ngày 19/10/2020 đến ngày 14/11/2020  thông qua kết quả chấm điểm của Đội cờ đỏ.

+ Tham gia tích cực vào các hoạt động chung chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2020) của nhà trường và đoàn trường tổ chức.

Lưu ý:

+ Chi đoàn nào có thành viên vi phạm an toàn giao thông, đánh nhau, cờ bạc sẽ không xét thi đua.

+ Trong trường hợp nếu số lớp có điểm thi đua bằng nhau nhiều hơn số giải quy định thì Đoàn trường sẽ tính tổng số giờ học tốt, khá, tỉ lệ chuyên cần của lớp đó trong thời gian thi đua.

+ Duy trì công tác vệ sinh của các lớp trong thời gian thi đua. Nếu lớp nào vệ sinh lớp bẩn, vệ sinh tự quản bẩn, sắp xếp đồ đạc, dụng cụ vệ sinh chưa gọn gàng, có HS vi phạm nội quy thì sẽ trừ 5 điểm trên điểm tổng của lớp đó.

- BCH đoàn trường sẽ khen thưởng 01 giải cho 01 tập thể khối lớp đại trà thực hiện chuyên cần tốt nhất trong thời gian tính từ đầu năm học đến khi kết thúc đợt thi đua.

2.2. Tổ chức hội thi “Giọng hát hay – Vũ điệu đẹp”

- Chủ đề:

+ Hát về mái trường, thầy cô, bạn bè.

+ Vũ điệu: nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, erobic, cha cha cha….

- Thời gian đăng kí tiết mục: ngày 7/11/2020. Hình thức đăng kí: đăng kí trên bảng trực tuyết do ĐTN gửi. (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Lưu ý: Mỗi lớp chỉ được tham gia tối đa 2 tiết mục và không được cùng thể loại (hát hoặc nhảy). Những lớp nào đăng kí muộn hơn thời gian quy định sẽ không được tham gia dự thi. Không được thêm hay thay đổi tiết mục sau khi đã đăng kí.

- Thời gian thi: Dự kiến chiều thứ 5 ( ngày 12/11/2020) và chiều thứ 7 (ngày 14/11/2020). Phụ thuộc vào số lượng tiết mục đăng kí, ĐTN sẽ chia thời gian duyệt của các khối lớp sao cho hợp lí.

- Trang phục: Các lớp tham gia dự thi tự bố trí trang phục biểu diễn.

2.3. Thi sáng tác video clip với chủ đề “Trường tôi, thầy tôi”

- Số lượng: mỗi lớp 01 video clip với chủ đề “Trường tôi, thầy tôi” . (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

- Thời lượng video clip: không quá 5 phút.

- Thời gian nộp: ngày 14/11/2020.

- Cách thức nộp: nộp về địa chỉ gmail: doantruongthptso2baothang@gmail.com.

III. THỜI GIAN THI ĐUA

Phong trào thi đua chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến ngày 14/11/2020. Tổng kết và trao giải thưởng được tổ chức trong chương trình chào mừng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các chi đoàn căn cứ thời gian để tổng hợp thi đua gửi về văn phòng đoàn trường (Đ/c Phạm Thị Hải Anh)  đúng thời gian quy định ở từng nội dung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. BCH đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể cho các chi đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn trường. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thanh viên BCH, BTV để các chi đoàn tiện liên hệ công việc.

- Kịp thời báo cáo Chi bộ và lãnh đạo nhà trường về quá trình thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn cần giải quyết.

- Lập tờ trình xin cấp hoặc hỗ trợ kinh phí phục vụ trong quá trình thi đua để BGH nhà trường duyệt chi.

2. Các chi đoàn:

- BCH các chi đoàn căn cứ kế hoạch thi đua của đoàn trường để triển khai và tổ chức có hiệu quả trong Chi đoàn mình phụ trách.

- Kịp thời báo cáo và đề xuất với BCH đoàn trường về những vướng mắc cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Trên đây là kế hoạch thi đua chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các hoạt động cụ thể đoàn trường sẽ có kế hoạch chi tiết gửi đến các Chi đoàn. Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Chi bộ, BGH (b/c);                                                                                                        BÍ THƯ

- Các tổ CM, GVCN (p/h);                                                             

- Các Chi đoàn (t/h);

- Lưu VP ĐTN                                                                                                        Phạm Thị Hải Anh

 

                                                                                    


 Tác giả: Ban chấp hành Đoàn trường
 Nguồn:Ban chấp hành Đoàn trường
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image