Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp về phổ biến pháp luật đợt III năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 với các nội dung sau
Số ký hiệu văn bản 149 /KH-SGD&ĐT
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp về phổ biến pháp luật đợt III năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 với các nội dung sau
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7-2022-So_GDDT-Ke_hoach_PBPL_d20220723064747314_Signed.pdf