HƯỚNG DẪN: Phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục đào tạo
Số ký hiệu văn bản 2617/SYT - HD
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN: Phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục đào tạo
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd_phong_chong_covid-19_trong_tinh_hinh_moi_211208083706855850_20211208085849997.pdf