Qui định chi tiết một số nội dung an toàn điện
Số ký hiệu văn bản 05/2021/TT-BCT
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Qui định chi tiết một số nội dung an toàn điện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_thong_tu_05_2021_tt_bct_20211004102503851850_20211007074318435_20211007041003013_000.00.32.h38.pdf