Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Thắng
Số ký hiệu văn bản 17/HĐ-BCĐ
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Thắng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong_dan_pc_dich_co_vid-19.pdf