Của ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 16 -CT/TU
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Của ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct_16tu_chi-thi-cua-tinh-uy-lao-cai-ve-cong-tac-tuyen-giao.pdf