Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2021".