Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 và phân luồng học sinh sau THCS, THPT 2021.