Triển khai chương trình " Điều ước cho em" của Bộ GD.