KH 895 KHTH V/v triển khai thực hiện kế hoạch phát động kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua Vắc xin phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021
Tải về