CHUYÊN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Tải xuống:CHUYEN DE VIECLAM SO LD-TBXH.doc