Ngay 22 tháng 5 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai quyết định ban hành 10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác
Nội dung chi tiết:838-QÐ-SGDÐT 10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai.pdf
Nội dung chi tiết xem tại đây: