HỘI THẢO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG

Ngày 07/9/2021, Trường THPT số 2 Bảo Thắng tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu quả giáo dục cao trong năm học 2021 – 2022. Trực tiếp tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.

 

Hội nghị thảo luận công tác chuyển đổi số

 

Quán triệt và triển khai Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Việt đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong trường học và khẳng định  Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, công tác chuyển đổi số có vai trò vô cùng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy-học, giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học tập suốt đời.

Chuyển đổi số trong giáo dục là một thay đổi trong đó có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh, giáo viên và các trường học; tạo ra một môi trường học tập nơi mà mọi thứ được kết nối. Đây là một hệ sinh thái kết hợp công nghệ, dịch vụ và bảo mật để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số; tạo ra trải nghiệm học tập hợp tác, tương tác và cá nhân hóa.

Các thành viên trong buổi Hội thảo đã thảo luận, phân tích tình hình của xã hội nói chung và Nhà trường nói riêng, đặc biệt là vấn đề ảnh hưởng của dịch bệnh covid- 19 hiện nay cần thiết phải thay đổi hình thức dạy và học.  Hội nghị đã tập trung vào thảo luận thống nhất các nội dung sẽ thực hiện chuyển đổi số trong năm học này đó là sử dụng các phần mềm tiện ích trên hệ thống Vnedu như sổ đầu bài điện tử; giáo án điện tử; Sổ chủ nhiệm; Sổ báo giảng; Kế hoạch dạy học; Sổ học bạ điện tử; xây dựng hệ thống câu hỏi (kho học liệu) kiểm tra đánh giá ... và hướng dẫn giáo viên, nhân viên cách sử dụng các phần mềm đó đạt hiệu quả cao.

 

Hướng dẫn cách khai thác và sử dụng phần mềm tiện ích trên Vnedu

 

Kết thúc buổi Hội thảo đồng chí chủ tọa nhấn mạnh: Chuyển đổi số không phải là chuyển đổi về công nghệ mà vấn đề là nhận thức, việc thực hiện chuyển đổi số của nhà trường trong năm học này là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh để có thể đáp ứng các yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của nhà trường.

 

                                                      Vũ Duy Tân – Tổ Ngữ văn   Trường THPT số 2 Bảo Thắng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image